Wynmor Owen – Cerflunydd

Mae’r holl dir a’i cherni a chlogwyni garw o gwmpas cartref Wynmor yng ngogledd Penfro yn llawn ysbrydoliaeth.

Mae wedi cael nifer o hen byst ffens deri ynghyd a hen lechi o ffermydd yr ardal, a rhain fydd e’n defnyddio i gyflwyno ei feddylfryd creadigol. Wedyn ar ei fensh waith a gyda ychydig o offer llaw yn unig mae ganddo’r ddawn i greu y cerfluniau gwreiddiol yma sydd mor apelgar i’r llygad a’r enaid.

Cafodd Wynmor ei eni a’i fagu yn Llangrannog, a bu ei dad a’i datcu yn forwyr drwy eu hoes. ‘Roedd ganddynt fel teulu barch mawr a defnydd hefyd o’r enwau Cymraeg hyfryd o ddisgrifiadol sydd i’r cilfachau, ogofau a phentiroedd yr arfordir.

Pwysleisiodd eu pwysigrwydd drwy lythrennu naw deg chwech o’r enwau ar y llechi.